Filozófiánk - Jövőképünk

Filozófiánk


 A Gépjárművezető-képzésben meglévő közel kettő évtizedes szaktudásunkkal és gyakorlati tapasztalatainkkal szeretnénk hozzájárulni a nálunk vezetőiengedélyt szerezni kívánó ügyfeleink társadalmi és gazdasági haladásához oly módon, hogy segítjük tanulóinkat fejlődésükben és abban, hogy a közlekedési magatartásukat képesek legyenek hatékonyabbá, sikeresebbé balesetmentessé és egyben emberibbé tenni.
Kiemelkedő értéknek tekintjük azt a köztudott tényt, hogy a Magyar Gépjárművezető-képzés kiváló nemzetközi színvonalon áll.
A munkánk minősége és tanulóink elégedettsége számunkra az igazi érték. Ezért folyamatosan figyelemmel kísérjük tanulóik megfelelési százalékát. Mindennapi munkánk során állandó fejlődésre sarkallva végezzük tevékenységünket. Ehhez folyamatosan ellenőrizzük munkánk hatékonyságát és szükség esetén megváltoztatjuk a képzéseink tematikáját, válaszolunk a piac és a szakma kihívásaira. Ápoljuk kapcsolatainkat, szakmai továbbképzéseken és szakirányú tanácskozásokon veszünk részt.
A tanulóinkkal, ügyfeleinkkel való együttműködés alapja a kölcsönös megbízhatóság és korrektség, a kimagasló felelősségvállalás, a minden helyzetben etikus magatartás, a nyitottság a különböző visszajelzésekre, kölcsönös információcsere, a tudás közreadása, az őszinteség, a tanulóink igényeinek legmesszebbmenőkig történő figyelembevétele.
Számunkra a legfőbb érték a TANULÓ és alkotóereje. A gépjárművezető képzés számunkra nem csak egy szakma a sok közül, de elhivatottság is. Ezért értéknek tekintjük iskolánkat és egymást.
Teljesítményünk megsokszorozódik azáltal, hogy az Emberek közötti különbségeket nem elutasítjuk vagy eltitkoljuk, hanem erőforrásként kezeljük. Egyéni és csapatszinten a kreativitást, a kezdeményező erőt és vállalkozó szellemet, mint felbecsülhetetlen energiaforrást méltányoljuk és felhasználjuk.Jövőképünk


Mi egy olyan Auth és Társa Autósiskolát képzelünk el hosszú távon, amely:

 

- versenyképes, kimagasló szolgáltatást nyújt Tolna megye területén, leendő tanulóink számára versenyképes eredményt hoz tulajdonosainak

- vonzó demokratikus keretek között növeljük tanulóink elégedettségét, megőrizzük partnereik bizalmát

- szakmai közösségünkkel a Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-dunántúli Regionális igazgatóságával együttműködve európai szintű gépjárművezető-képzést honosítunk meg és ápolunk


Elképzeléseinknek megfelelően:

 

- oktatási tevékenységünkkel javítjuk a közúti közlekedés biztonságát

- együttműködünk bármely olyan szervezettel, melynek céljai nem ellentétesek autósiskolánk céljaival

- tovább kívánjuk emelni a gépjárművezető képzés szakmai színvonalát, munkánkat szeretnénk kiterjeszteni az oktatási intézményekre, közlekedésre nevelő szakköröket vezetünk, közreműködünk a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ, flottát üzemeltető vállalkozások igényeinek kielégítésében, munkanélküliek képzésében, átképzésében

- figyelemmel kísérjük a gépjárművezető-képzés nemzetközi tapasztalatait is


Tisztelt Szülők!


Nem hiszem, hogy van olyan szülő, aki szívesen fosztaná meg gyermekét a szabad mozgás örömétől! Nem hiszem, hogy van olyan fiatal, aki ne szeretne szabadon közlekedni, élni, gyorsan célhoz érni! Türelmesen  ehhez nyújtunk segítséget tanulóinknak.
A kétkerekűekkel ("M" moped, "A1", "A" korlátozott, "A" kategória) történő közlekedés igénye mindig is meg volt, de az új nagy értékű motorok, mopedek nem mindenki számára elérhetőek, pedig 14-16 éves korban megszerzett jogosítvány nagyon jó alapot szolgáltat a fiataloknak az általános, egész életre kiható közlekedési kultúrájuk megalapozásához. Nincs későn 17-20 éves korban sem megalapozni ezt a közlekedési magatartást a "B" kategóriás (személygépkocsi vezető) vezetői engedély megszerzésével.
A KRESZ-szabályok betartásának fiatalon történő elsajátítása, megtanulása jó hatással lehet életünk során a szabálytudatos magatartás formálására!
A megfelelő életkorban átélt szabadság, szabadon mozgás élménye, a szabályok időben történő elsajátítása növeli a biztonságos és szabályos közlekedés sikerét.

Remek lehetőségeket és kedvezményeket élveznek az iskoláskorú fiatalok.
Folyamatosan indítjuk tanfolyamainkat a „nagy” kategóriákban ("C" tehergépkocsi, "C+E" tehergépkocsi + pótkocsi) is.
Talán nem mindenki tudja, hogy ha egy járműszerelvény megengedett legnagyobb össztömege meghaladja a 3500 kg-ot, (pl. személygépkocsi + utánfutó), akkor annak vezetéséhez "B+E" kategóriás jogosítvány is szükséges. Tolna megyében egyedülállóan mi rendelkezünk saját tulajdonú képzésre alkalmas járműszerelvénnyel ezen járműkategória terén.
A nálunk végzettek - aktív vállalkozóként vagy munkavállalóként - szükségét érezhetik a változó jogszabályok követésének. Ehhez szintén lehetőséget biztosítunk az e témakörökben szerzett szaktanfolyamaink (KKSZ - közúti közlekedési szolgáltatását végzők szaktanfolyama, TIR - nemzetközi gépkocsivezetők tanfolyama, és a közeljövőben induló ADR - veszélyes anyagot szállítók tanfolyama).

Örömmel tartunk továbbképzéseket (pl. KRESZ 2007. év áprilisi módosításaiból) gépjárműflottát üzemeltető vállalkozásoknak, szívesen segítünk középiskoláknak és általános iskoláknak a közlekedésre nevelés területén.